Muligheter på gården

Samle gjengen


 • søke og møte interesserte
 • idedugnad
 • dugnadsånd
 • ville-hverandre-vel
 • trivsel og glede
 • vi er allerede blitt en fantastisk gjeng, og ønsker flere med på laget

Økologisk dyrking


 • Ca 2 mål jord til dyrking. Sommeren 2021 har vi sådd pionerblanding til jordforbedring og for å endre til økologisk
 • innhente mer kunnskap
 • hva vil vi dyrke sommeren 2022?
 • ønsker flere engasjert til dette arbeidet


Byggeaktivitet


 • bygge om hønsehus til kurs/klubblokaler
 • bygge drivhus av gamel vinduer som har blitt malt og fikset
 • gjøre om stabburet til gildehall
 • lage badehus med badstu og stamp
 • bygge bakerovn
 • skulle gjerne ha med en kyndig til dette ;)

Lage arrangement


 • leie ut til små selskap
 • holde kurs av ulike slag
 • ledersamling
 • dansekvelder
 • yoga
 • meditasjon
 • utfartscafe
 • onsdagssuppe
 • og mye mer...